Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat is een "medium"?
Een medium is als het ware een doorgeefstation tussen overleden personen (overgegaan naar gene zijde) en de mensen hier op aarde (in de stof). Dit doorgeven kan op verschillende wijze gebeuren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
helderziende waarnemingen, psychometrie, bloemenseance, roetlezen, auratekenen, of via foto's van overleden personen.
Elk medium heeft zo zijn/ haar eigen specialiteit.

Wat zijn helderziende waarnemingen?
Het "helder" zien, voelen, ruiken en/of van beelden, gedachten, gevoelens, en/of stemmen. Veelal van overgegane vrienden, familieleden of een geleide gids. Veel wijze raad wordt zo doorgegeven.

Wat is psychometrie?
Het medium doet aan de hand van een foto, sieraad of ander persoonlijk voorwerp helderziende waarnemingen. Het voorwerp dient als een inductiemiddel (middel van overdracht).

Wat is een bloemenseance?
Neem hiervoor een of enkele bloemen mee die bij voorkeur reeds enkele dagen in uw huis hebben gestaan. De bloemen worden door het medium gebruikt voor het doen van waarnemingen. De bloemen worden ook wel eens met een boodschap aan een ander meegegeven.

Wat is kaarsvlam / roetlezen?
Op gevoel maakt men met een vel wit papier enkele bewegingen boven een kaarsvlam. Aan de hand van roetafdruk die daardoor ontstaat doet het medium de waarnemingen.

Wat is tarot?
Tarot is een zeer oud symbolisch orakelspel.  Er kan een stukje mee naar de toekomst gekeken worden, maar verschaft ook inzicht in het heden en verleden. De tarot kaarten worden meestal gelegd met een specifieke vraagstelling. Een medium zal nooit uitspraken doen over het tijdstip van uw overlijden, rampspoed en dergelijke of winnende loterijgetallen!

Wat is het tekenen van een geleide gids?
Bij het tekenen van een geleide gids laat het medium zich leiden door de geleide gids die bij de persoon is voor wie de tekening wordt gemaakt. Het is mogelijk dat een medium het portret tekent van de geleide gids met eventueel de kleuren en symbolen die bij u passen of die kenmerkend zijn voor de overleden persoon. Het kan ook zijn dat er alleen kleuren en symbolen worden getekend.

Welkom

Cookieverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor de cookies worden gebruikt.

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk garanderen.

Lees meer

Privacyverklaring

Spirituele Vereniging Kerkrade is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.
De persoonsgegevens die u met ons deelt worden zorgvuldig behandeld conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer