Privacyverklaring

Privacyverklaring

Spirituele Vereniging Kerkrade is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  De persoonsgegevens die u met ons deelt worden zorgvuldig behandeld conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Spirituele vereniging Kerkrade (hierna ook te noemen SVK) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Spirituele vereniging Kerkrade, en/of omdat u deze zelf verstrekt op de website aan Spirituele vereniging Kerkrade.
Spirituele vereniging Kerkrade kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adres, postcode en woonplaats
- Uw geboortedatum
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM SVK GEGEVENS NODIG HEEFT
SVK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SVK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het lidmaatschap van de vereniging of in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.
 
HOE LANG SVK GEGEVENS BEWAART
Spirituele vereniging Kerkrade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de dienstverlening door SVK aan u beëindigd is, worden alle gegevens overgedragen aan u, de client, of uw vertegenwoordigers.
 
DELEN MET ANDEREN
SVK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien persoonsgegevens gedeeld of overgedragen dienen te worden, is daar vooraf schriftelijke toestemming van u voor nodig, door middel van een toestemmingsformulier.
 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van SVK worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
 
BEVEILIGEN
SVK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van SVK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SVK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SVK op via

Welkom

Cookieverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor de cookies worden gebruikt.

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk garanderen.

Lees meer

Privacyverklaring

Spirituele Vereniging Kerkrade is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.
De persoonsgegevens die u met ons deelt worden zorgvuldig behandeld conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer